Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych


Nazwa projektu:

Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych w Krasnymstawie

Program:

Kapitał Ludzki

Priorytet:

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Beneficjent:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie

Wartość projektu: 

126 002 złotych

Dofinansowanie UE:

107 101,7 złotych


 

Młodzieżowa Akademia Sztuk PlastycznychCelem projektu jest zapewnienie możliwości rozwijania swoich zainteresowań plastycznych i wrażliwości estetycznej młodym mieszkańcom Krasnegostawu - niedużego, dwudziestotysięcznego miasta niedaleko Lublina. Przez cały rok szkolny, w ramach projektu realizowane były zajęcia z rysunku, malarstwa i rzeźby.

Projekt był propozycją  skierowaną do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych całego powiatu krasnostawskiego, pragnących kontynuować swoją edukację w średnich i wyższych szkołach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych. Aby podjąć naukę w takiej szkole trzeba zdać egzamin i wykazać się wiedzą z zakresu historii sztuki. Ponieważ koszt takich zajęć jest dla młodzieży często zbyt wysoki, postanowiono wyjść naprzeciw ich potrzebom i zorganizować w Młodzieżowym Domu Kultury w Krasnymstawie bezpłatne zajęcia w formie warsztatów z różnych dziedzin plastycznych. Zajęcia prowadzone były przez artystów plastyków i ekspertów z danych dziedzin sztuki.

Dzięki realizacji projektu osoby uzdolnione plastycznie, mające utrudniony dostęp do usług edukacyjnych mogły skorzystać z wysokiej jakości oferty rozwoju artystycznego oraz wzmocnić swoje szanse na uzyskanie zawodu i przyszłego zatrudnienia.

 

***

Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych

 

Celem projektu jest zapewnienie możliwości rozwijania swoich zainteresowań plastycznych i wrażliwości estetycznej młodym mieszkańcom Krasnegostawu

***

Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych
 Projekt był propozycją  skierowaną do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych całego powiatu krasnostawskiego 

***

Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych

Dzięki realizacji projektu osoby uzdolnione plastycznie mogły wzmocnić swoje szanse na uzyskanie zawodu i przyszłego zatrudnienia

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska