Menu

Bieżący katalog: Projekty w Programie

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


Mały artysta na wsi i w mieście


Nazwa projektu:

Mały artysta na wsi i w mieście

Program:

Kapitał Ludzki

Priorytet:

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Beneficjent:

Przedszkole Niepubliczne BimBamBino S.C.

Wartość projektu: 

2 999 699,00 złotych

Dofinansowanie UE:

2 511 281,65 złotych


 

Mały artysta na wsi i w mieście

Głównym celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie trzech ośrodków na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, w których prowadzone są alternatywne formy wychowania przedszkolnego oraz rozwój istniejących już placówek. Stworzone zostaną warunki do powszechnego dostępu do edukacji dzieci z obszarów wiejskich.

Grupę docelową stanowią dzieci od trzech do sześciu lat (łącznie 255 dzieci). Zamieszkują one zarówno obszary wiejskie jak i miejskie, których problem braku dostępności do edukacji przedszkolnej jest bardzo duży. Zorganizowano trzy ośrodki przedszkolne (Aleksandrów Kujawski, Kowalewo Pomorskie i Mlewo).
Dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych i muzycznych po dwa razy w tygodniu. Uczą się wyrażać swoje emocje poprzez ruch, gest, mimikę ale również prace plastyczne. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań oraz zdolności. Poprawiają jego kontakt z rówieśnikami i pomagają w byciu asertywnym. Nauczyciele wykorzystują takie metody nauczania i rozwoju dzieci jak: bajkoterapia, muzykoterapia, drama (metoda wykorzystująca naturalną umiejętność człowieka do wchodzenia w role),oraz elementy technik plastycznych.

Zajęcia muzyczne obejmują rytmikę, wokal, taniec, naukę gry na instrumentach. Prowadzone są również zajęcia teatralne, które pozwalają na stworzenie spektaklu dla zaproszonych gości i rodziców. Dodatkowo dzieci wyjeżdżają na spektakle i koncerty. Przedszkole prowadzi również stronę internetową 

 

***

Mały artysta na wsi i w mieście 

Jedną z metod nauczania i rozwoju dzieci jest bajkoterapia.

 

***

Mały artysta na wsi i w mieście 

Różnorodne zajęcia poprawiają kontakt najmłodszych z rówieśnikami i pomagają w byciu asertywnym.

 

***

Mały artysta na wsi i w mieście 

Przedszkolaki uczą się wyrażania emocji poprzez gest, ruch i mimikę.

 

***

Mały artysta na wsi i w mieście

Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań oraz zdolności.   

***

Mały artysta na wsi i w mieście

Nauczyciele wykorzystują takie metody nauczania i rozwoju dzieci jak: bajkoterapia, muzykoterapia, drama.