Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Profesjonalni i skuteczni. Cykl szkoleń dla ratowników wysokościowych


Nazwa projektu:

Profesjonalni i skuteczni. Cykl szkoleń dla ratowników wysokościowych. Grudziądz

Program:

Kapitał Ludzki

Priorytet:

VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie:

8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie:

8.1.1 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Beneficjent:

MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego, Krzysztof  Wierzęć

Wartość projektu: 

2 625 883,37 złotych

Dofinansowanie UE:

2 232 000,86 złotychProfesjonalni i skuteczni. Cykl szkoleń dla ratowników wysokościowych

 

Projekt „Profesjonalni i skuteczni” to jedyny w Polsce projekt skierowany do pracowników Państwowej Straży Pożarnej, który dotyczy m.in.: szkoleń z ratownictwa wysokościowego przy użyciu technik alpinistycznych i śmigłowca.


Celem głównym projektu „Profesjonalni i Skuteczni” było podniesienie umiejętności zawodowych i interpersonalnych pracowników straży pożarnej, a tym samym wzmocnienie potencjału kadrowego z zakresu skuteczności i efektywności działań w sektorze zapewniającym bezpieczeństwo.

Cele szczegółowe projektu to m.in. wsparcie procesu kształcenia ustawicznego i samorozwoju strażaków, profesjonalizacja kwalifikacji strażaków na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy czy poprawa jakości pracy Jednostek PSP oraz jakości usług przez nich świadczonych.

Wszystkie cele zostaną osiągnięte poprzez zrealizowanie następujących wyjazdowych szkoleń:

Szkolenia ogólne:

  • Ratownictwo medyczne – 45 godzinne szkolenie x 6 edycji,
  • Radzenie sobie ze stresem – 24 godzinne szkolenie x 10 edycji,
  • Team Building dla zaawansowanych – 24 godzinne szkolenie x 10 edycji.

Szkolenia specjalistyczne:

  • Kurs wstępny ratownictwa wysokościowego – 64 godzinne szkolenie x 5 edycji,
  • Kurs podstawowy ratownictwa wysokościowego – 72 godzinne szkolenie x 6 edycji,
  • Kurs śmigłowcowy ratownictwa wysokościowego I stopnia – 42 godzinne szkolenie x 4 edycje,
  • Kurs śmigłowcowy ratownictwa wysokościowego II stopnia – 23 godzinne szkolenie x 3 edycje.

W projekcie zostanie zrealizowanych 750 godzin szkoleń ogólnych i 989 godzin szkoleń specjalistycznych, w czasie których zostanie przeszkolonych 390 osób.

 

***
Profesjonalni i skuteczni. Cykl szkoleń dla ratowników wysokościowych

Projekt skierowany był do pracowników Państwowej Straży Pożarnej. W sumie przeszkolono 195 osób. 

 

***

Profesjonalni i skuteczni. Cykl szkoleń dla ratowników wysokościowych

Szkolenia z zakresu ratownictwa śmigłowcowego są zupełną nowością dla pracowników Państwowej Straży Pożarnej.

***

Profesjonalni i skuteczni. Cykl szkoleń dla ratowników wysokościowych

 Tematyka szkoleń dotyczyła m.in. ratownictwa wysokościowego przy użyciu technik
alpinistycznych oraz śmigłowca.

 

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska