Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Osiągnij zenit swoich możliwości po pięćdziesiątce

 

Nazwa projektu:

Osiągnij zenit swoich możliwości po pięćdziesiątce

Program:

Kapitał Ludzki

Priorytet:

VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:

6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Beneficjent:

Centrum Edukacji i Kultury "Zenit" - inż. Ryszard Gorczyc

Wartość projektu: 

597 716,36 złotych

Dofinansowanie UE:

508 058,91 złotych

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia pozostających bez zatrudnienia, a także stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. W ramach zdobywania nowych kompetencji zawodowych uczestnicy szkolenia ukończyli kurs masażu oraz kurs komputerowy.

Zakres projektu, obok bezpłatnych kursów zawodowych, objął warsztaty aktywizacji, poradnictwo oraz informację zawodową, a także zwrot kosztów podróży, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie i wyżywienie uczestników. Dzięki zdobytym umiejętnościom i co ważne, odpowiednim certyfikatom wyszkoleni uczestnicy projektu mają szanse na dalszą  aktywność zawodową.

*** 

W ramach projektu odbył się m. in. kurs „Biomasaż – refleksolog. Niekonwencjonalne metody terapii”.

***
 

W ramach kursu, stu bezrobotnych miało szansę podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowe umiejętności.

***
 



Uczestnicy projektu mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu obsługi komputera, kas fiskalnych i terminali płatniczych.






Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska