Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy

 


Nazwa projektu:

Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy

Program:

Kapitał Ludzki

Priorytet:

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:

9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Beneficjent:

Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach

Wartość projektu: 

668 575,96 złotych

Dofinansowanie UE:

500 080,53 złotychProjekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach. Celem ogólnym projektu jest rozwinięcie umiejętności zawodowych i nabycie dodatkowych kwalifikacji zwiększających szanse na zatrudnienie uczniów PSM w Suwałkach oraz  podniesienie poziomu usług edukacyjnych poprzez podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

 

W okresie od 1 października do końca czerwca 2008 r. uczestnicy projektu wypracowali łącznie 1020 godzin, uczestniczyli w następujących zajęciach: warsztaty tworzenia scenariuszy do zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych, cykliczne zajęcia w pogotowiu ratunkowym, wycieczki dydaktyczne do WOPR w Giżycku, warsztaty bukieciarskie, warsztaty z muzykoterapii, pedagogika zabawy, kurs terapii manualnej, zajęcia pozalekcyjne w pracowni masażu czy kurs języka migowego.

Cele szczegółowe projektu to podwyższenie umiejętności zawodowych uczestników projektu poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych i kursach, rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej w praktyce czy kształtowanie kreatywności młodych ludzi i radzenia sobie na wolnym rynku pracy. Uczestnicy projektu nabędą umiejętność skutecznego uczenia się i rozwiną komunikację interpersonalną.

W ramach realizacji projektu młodzi medycy podniosą swoje kwalifikacje zawodowe, zwiększą swą gotowość do działania i przedsiębiorczości, rozwiną zdolności organizacyjne i umiejętność samodzielnego planowania działań oraz podniosą swój poziom znajomości języka angielskiego i niemieckiego.

***

Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy

Dzięki realizacji projektu uczestnicy podniosą swój poziom znajomości języka angielskiego i niemieckiego.

***

Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy

Uczniowie szkoły uczyli się zasad przeprowadzania akcji ratunkowych.

***

Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy

Uczestnicy projektu brali udział m.in. w warsztatach tworzenia scenariuszy do zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych.

***

Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy

Dzięki realizacji projektu uczniowie PSM w Suwałkach nabyli nowe kwalifikacje i rozwinęli umiejętności zawodowe.   

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska