Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Dojrzały przedsiębiorca


Nazwa projektu:

Dojrzały przedsiębiorca

Program:

Kapitał Ludzki

Priorytet:

VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:

6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Wartość projektu: 

1 991 300,00 złotych

Dofinansowanie UE:

1 692 605,00 złotych


 

Głównym celem projektu jest umacnianie kultury przedsiębiorczości poprzez zapewnienie merytorycznego oraz finansowego wsparcia osób powyżej 50. roku życia zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Ponadto projekt spełnia funkcję promocyjną poprzez informowanie opinii publicznej o różnych (pozytywnych i negatywnych) aspektach prowadzenia własnej firmy, prezentowanie – jako przykłady dobrych praktyk – sylwetek osób, które osiągnęły sukces otwierając, prowadząc i rozwijając własne mikroprzedsiębiorstwo oraz wskazywanie jakie korzyści przynieść
                            może wykorzystanie Funduszy Europejskich.

W początkowej fazie projekt oferował rozbudowane wsparcie szkoleniowo-doradcze. Kurs opierał się na ośmiu blokach: szkolenia komputerowe, warsztaty psychologiczne, pierwsze kroki przedsiębiorcy, zagadnienia prawne, ubezpieczenia, rachunkowość i finanse, marketing i promocja, biznesplan. Wszystkie osoby, które ukończyły szkolenie i skorzystały z pomocy konsultanta, uprawnione były do złożenia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Ostatecznie do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło pięćdziesiąt takich aplikacji. Dodatkowo w ramach projektu wyprodukowano serię audycji telewizyjnych przedstawiających uczestników projektu i promujących przedsiębiorczość. 

Udział w projekcie miały możliwość wziąć osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo (w tym emeryci i renciści) oraz pracujące w wieku 50-64 lat, wykazujące chęć prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gdańska lub powiatu gdańskiego.

***


Udział w projekcie miały możliwość wziąć osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo (w tym emeryci i renciści)
oraz pracujące w wieku 50-64 lat

 ***

 
Projekt spełnia funkcję promocyjną poprzez informowanie opinii publicznej o różnych (pozytywnych i negatywnych)
aspektach prowadzenia własnej firmy

 ***


W początkowej fazie projekt oferował rozbudowane wsparcie szkoleniowo-doradcze

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska