Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Asystent osoby starszej


Nazwa projektu:

Asystent osoby starszej

Program:

Kapitał Ludzki

Priorytet:

VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:

6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Beneficjent:

Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna"

Wartość projektu: 

329 730,70 złotych

Dofinansowanie UE:

280 213,72 złotych


 

Asystent osoby starszej to projekt skierowany do kobiet między osiemnastym a pięćdziesiątym dziewiątym rokiem życia, które wchodzą po raz pierwszy na rynek pracy lub powracają po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, a także do kobiet bezrobotnych.W ramach projektu, kobiety brały udział w  zajęciach z podstaw opieki nad osobami starszymi, tworzenia diety dla osób starszych, podstawy fizykoterapii czy komunikacji interpersonalnej.  Efektem projektu będzie stworzenie możliwości zdobycia nowych kwalifikacji dla grupy docelowej projektu oraz pomoc osobom starszym, samotnym i zaniedbanym. Zobacz więcej na stronie projektu

***Asystent osoby starszej to projekt skierowany do kobiet między osiemnastym a pięćdziesiątym dziewiątym rokiem życia

***W ramach projektu, kobiety brały udział w  zajęciach z podstaw opieki nad osobami starszymi

***

Efektem projektu będzie stworzenie możliwości zdobycia nowych kwalifikacji dla grupy docelowej projektu oraz pomoc
osobom starszym, samotnym i zaniedbanym

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska