Menu

Bieżący katalog: Instytucje realizujące Program

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


Instytucje w Programie Kapitał Ludzki 

 

Komponent centralny Programu Kapitał Ludzki 

 PRIORYTET

 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA

 Zatrudnienie i integracja społeczna

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania EFS
ul. Tamka 3
00-349 Warszawa

www.kapitalludzki.gov.pl Odsyłacz

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Tamka 3
00-349 Warszawa

www.crzl.gov.pl Odsyłacz

 Władza Wdrażająca Programy Europejskie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

www.wwpe.gov.pl Odsyłacz

 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania EFS
ul. Tamka 3
00-394 Warszawa

www.kapitalludzki.gov.pl Odsyłacz

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

www.parp.gov.pl Odsyłacz

 Ministerstwo Zdrowia - Departament Funduszy Europejskich ul. Długa 38/40
02-238 Warszawa

www.zdrowie.gov.pl Odsyłacz

 Wysoka jakość systemu oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych
Al. Szucha 25
00-918 Warszawa

www.men.gov.pl Odsyłacz

  Ośrodek Rozwoju Edukacji

Al. Szucha 25

00-918 Warszawa

www.ore.edu.pl Odsyłacz

 Szkolnictwo wyższe i nauka

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

www.ncbir.pl Odsyłacz

 BRAK

 Dobre rządzenie

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego
ul. Królewska 27 00-060 Warszawa

www.ip.mac.gov.pl Odsyłacz


 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Wdrażania EFS
ul. Tamka 3
00-394 Warszawa

www.kapitalludzki.gov.pl Odsyłacz 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
Departament Kontroli i Nadzoru, Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

http://efs.kprm.gov.pl Strona otwiera się w nowym oknieKomponentu regionalny Programu Kapitał Ludzki

 WOJEWÓDZTWO

 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA

  Dolnośląskie

 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,  
Wydział EFS
ul. Mazowiecka 17 50-412 Wrocław

www.efs.dolnyslask.pl Odsyłacz

Działanie: 8.2, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu - filia we Wrocławiu
ul. Ogrodowa 5b 58-306 Wałbrzych

www.pokl.dwup.pl Odsyłacz

Priorytety: VI VII

Działanie: 8.1, 9.6

Kujawsko-Pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Wydział Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73
987-100 Toruń

www.mojregion.eu Odsyłacz

Priorytety: VIII IX

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń

www.wup.torun.pl Odsyłacz

Priorytety: VI

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Słowackiego 114
87-100 Toruń 

www.ropstorun.pl Odsyłacz

Priorytet VII

 Lubelskie

 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Czechowska 19
20-074 Lublin

www.efs.lubelskie.pl Odsyłacz

Priorytety: VIII IX

 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul Okopowa 5
20-022 Lublin

www.wup.lublin.pl  Odsyłacz

Priorytety: VI VII

 Lubuskie

 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Europejskiego funduszu Społecznego
ul. Braci Gierymskich 99a
65-140 Zielona Góra

www.efs.lubuskie.pl Odsyłacz

Priorytety: VII,VIII,IX

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra

www.wup.zgora.pl Odsyłacz

Priorytety: VI

 

 Łódzkie

 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
Departament ds. PO KL
Al. Piłsudzkiego 8
90-051 Łódź

www.pokl.lodzkie.pl Odsyłacz

Priorytety: VIII IX

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
ul. Wólczanska 49
90-608 Łódź

www.pokl.wup.lodz.pl Odsyłacz

Priorytety: VI VII

Małopolskie


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi
ul. Wielicka 72
30-552 Kraków
www.fundusze20072013.malopolska.pl/pokl Odsyłacz  

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków

www.wup-krakow.pl Odsyłacz

Priorytety: VI VII VIII IX

 Mazowieckie

 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

www.mazovia.pl Odsyłacz

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16
01-205 Warszawa

www.wup.mazowsze.pl Odsyłacz

Priorytet VI

                 6.1

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa

www.mazowia.eu Odsyłacz

Priorytety: VI VII VIII IX

               6.2 ,6.3

  Opolskie

 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

www.pokl.opole.pl Odsyłacz

Priorytet VIII

                  8.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25
45-315 Opole

www.pokl.opole.pl Odsyłacz

Priorytety: VI VII VIII IX

 Podkarpackie

 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Lisa Kuli 20
35-025 Rzeszów

www.wup-rzeszow.pl

Priorytety VI VII VIII IX

 BRAK

 Podlaskie

 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89
15-874 Białystok

www.pokl.wrotapodlasia.pl Odsyłacz

Priorytety: VI VII VIII IX

              6.2, 6.3, 8.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok

www.up.podlasie.pl Odsyłacz

Priorytety: VI VIII

                6.1, 8.3

 Pomorskie

 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

www.wrotapomorza.pl Odsyłacz

Priorytety VI VII VIII IX

                 6.2, 6.3

 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
 ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk. 
www.wup.gdansk.pl Odsyłacz

Priorytet VI 

                6.1

  Śląskie

 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

www.efs.silesia-region.pl Odsyłacz

Priorytety: VII VIII IX

             8.2, 9.1, 9.2

 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

www.efs.wup-katowice.pl Odsyłacz

Priorytety: VI VIII IX

               8.1, 9.3

 Świętokrzyskie

 Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
ul. Jagiellońska 70
25-956 Kielce

www.pokl.sbrr.pl Odsyłacz

Priorytety: VI VII VIII IX

                 6.3, 8.2

 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
ul. Witosa 86
25-561 Kielce

www.wup.kielce.pl Odsyłacz

Priorytety: VI VIII

             6.1, 6.2, 8.1

 Warmińsko-Mazurskie

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
tel. 089 521 97 21
efs@warmia.mazury.pl 

www.efs.warmia.mazury.pl Odsyłacz

Priorytety: VII VIII IX

                      8.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn

www.up.gov.pl Odsyłacz

Priorytety: VI VIII

                 8.1

 Wielkopolskie

 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań

www.efs.wup.poznan.pl Odsyłacz

Priorytety VI VII VIII IX

 BRAK

Zachodniopomorskie

 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin

www.wup.pl Odsyłacz

Priorytety: VI VII VIII IX

 BRAK