Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


11-12-2014

Efekty Europejskiego Funduszu Społecznego

W Toruniu obradował Komitet Monitorujący Programu Kapitał Ludzki (PO KL), któremu przewodniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.  Rozmawiano m.in. o stanie wdrażania programu, przesunięciach środków finansowych celem ich efektywnego zagospodarowania oraz skuteczności wsparcia z EFS na poziomie regionalnym.

W trakcie posiedzenia omówiono aktualny stan zaawansowania wdrażania Programu oraz zaprezentowano postęp we wdrażaniu instrumentów uruchomionych po przeglądzie śródokresowym Programu w 2012 r. Polska należy do czołówki europejskiej, jeśli chodzi o płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego. Komisja Europejska zwróciła nam już ponad 78 proc. środków. W całym Programie Kapitał Ludzki podpisano dotychczas ponad 47,6 tys. umów o wartości 50,6 mld zł, czyli 104 proc. alokacji na lata 2007-2013. Od 2007 r. z Programu Kapitał Ludzki skorzystało ponad 8,4 mln osób.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

Podczas spotkania, przedstawiono efekty projektów realizowanych z PO KL oraz wyniki badań skuteczności wsparcia.

  • W obszarze zatrudnienia wsparcie uzyskało ponad milion osób, w tym m.in. blisko 419 tys. młodych i ponad 149 tys. osób powyżej 50. roku życia. Po 30 miesiącach od udziału w projekcie pracuje blisko 60 proc. osób objętych pomocą.
  • Dzięki wparciu EFS, osoby bezrobotne uruchomiły już ponad 205  tysięcy nowych firm. Niektóre z nich zatrudniają dodatkowych pracowników. Prawie 80 proc. tych przedsiębiorstw funkcjonuje dłużej niż rok. Jest to jedna z najskuteczniejszych form wsparcia na rynku pracy.
  • Wsparcie uzyskało też ponad 12 tys. podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie socjalne.
  • Dofinansowanie unijne związane z dostosowaniem do zmieniających się warunków funkcjonowania na rynku, otrzymało blisko 286 tys. przedsiębiorstw, w których ponad 1,4 mln osób uzyskało wsparcie szkoleniowe.
  • Dzięki projektom PO KL utworzono również lub sfinansowano zajęcia w prawie 4,9 tys. przedszkoli, dla blisko 162 tys. dzieci. Blisko 90 proc. punktów przedszkolnych nadal funkcjonuje po zakończeniu dofinansowania z EFS.
  • Ponad 16,6 tys. szkół wdrożyło programy rozwojowe, ponad 53 tys. studentów ukończyło staże i praktyki.
  • Kształcenie na tzw. kierunkach zamawianych podjęło 93,5 tys. studentów.

Wiceminister Paweł Orłowski podczas konferencji prasowej towarzyszącej posiedzeniu Komitetu, odniósł się do wykorzystania POKL przez region: – Kujawsko-Pomorskie bardzo dobrze zrealizowało działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W regionie zainwestowano ponad 2 miliardy złotych. To 100 procent środków, które województwo mogło wykorzystać – powiedział. Dzięki tym pieniądzom m.in. 98 tys. osób z województwa kujawsko-pomorskiego wzięło udział w projektach realizowanych w sferze zatrudnienia, udzielono 13 tys. dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, blisko 53,5 tys. zakończyło udział w projektach szkoleniowych, dofinansowaniem objęto ponad 400 ośrodków przedszkolnych, a blisko 14 tys. dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich w tym regionie. – W nowej perspektywie finansowej Kujawsko-Pomorskie otrzyma tych środków jeszcze więcej – dodał wiceminister.

Wiceminister Paweł Orłowski podczas spotkania z dziennikarzami
Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Spotkanie odbyło się 10 grudnia 2014 r. Oprócz wiceministra Pawła Orłowskiego uczestniczyli w nim m.in. Dariusz Kurzawa, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji rządowej, samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami: 

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska