Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

 

Komitet Monitorujący 

Komitet Monitorujący PO KL czuwa nad efektywnością i jakością zarządzania i realizacji Programu. Monitoruje postępy we wdrażaniu oraz zapewnia jakość realizacji Programu.

Szczegółowe zadania Komitetu Monitorującego PO KL oraz jego tryb pracy określają:

  • zarządzenie,
  • regulamin pracy.
strona:123...3idź do:  
08-09-2015

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Od 8 września 2015 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostanie opublikowany w Monitorze Polskim.

więcej
11-08-2015

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia zmian w Programie Kapitał Ludzki

31 lipca 2015 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone w Programie Kapitał Ludzki (POKL), w ramach których dokonano przesunięć finansowych pomiędzy Priorytetami PO KL. Zmieniony Program obowiązuje od 3 sierpnia br.

więcej
Kategoria: Wiadomości, Dokumenty
Dotyczy: Kapitał Ludzki
16-06-2015

XXXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

Zmiany alokacji w Programie Kapitał Ludzki (PO KL), przedstawienie sprawozdania rocznego z jego realizacji za rok 2014 oraz wyników badań ewaluacyjnych dotyczących skuteczności działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – to główne tematy kolejnego posiedzenia Komitetu Monitorującego (KM) PO KL. Spotkanie odbyło się 12 czerwca 2015 r.

więcej
13-01-2015

Rusza Komitet Monitorujący Program Wiedza Edukacja Rozwój

Trwają prace nad powołaniem Komitetu monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Inauguracyjne posiedzenie Komitetu przewidziane jest na pierwszy kwartał 2015 roku.

więcej
11-12-2014
Komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki

Efekty Europejskiego Funduszu Społecznego

W Toruniu obradował Komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki (PO KL), któremu przewodniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.  Rozmawiano m.in. o stanie wdrażania programu, przesunięciach środków finansowych celem ich efektywnego zagospodarowania oraz skuteczności wsparcia z EFS na poziomie regionalnym.

więcej
12-06-2014
Głos zabiera wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski

Europejski Fundusz Społeczny – efekty i propozycje na lata 2014-2020. Obradował Komitet Monitorujący

W Gdańsku obradował Komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki (PO KL). Rozmawiano o stanie wdrażania programu, możliwych przesunięciach środków i postępach w przygotowaniu wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na nową perspektywę. Spotkaniu przewodniczył wiceminister infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski.

więcej
27-03-2014
Uczestnicy XXX posiedzenia Komitetu Monitorującego POKL

XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

Kwestia efektywnej realizacji projektów z funduszy unijnych w przyszłej perspektywie finansowej jest niezwykle ważna dla Polski, dokąd w latach 2014-2020 trafi niemal 20 proc. całej alokacji w ramach polityki spójności – powiedziała Wallis Goelen Vandebrock, nowa szefowa wydziału geograficznego ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej podczas XXX posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki.

więcej
22-01-2014
Wiceminister Paweł Orłowski i przedstawicel Komisji Europejskiej Aurelio Cecilio

Program Kapitał Ludzki na finiszu. Obradował Komitet Monitorujący

Realizacja Programu Kapitał Ludzki (PO KL) jest już na finiszu. Wartość podpisanych umów osiągnęła poziom ok. 95 proc., a wydatkowano już ponad 71 proc. dostępnych środków. W 2014 r. planowane jest zakontraktowanie całości alokacji. Między innymi o stanie wdrażania PO KL rozmawiano podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego program. Spotkaniu przewodniczył wiceminister Paweł Orłowski.

więcej
12-12-2013
logo Program Kapitał Ludzki

Obradował Komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki

Komitet Monitorujący zatwierdził jednogłośnie plany działania dla priorytetów komponentu regionalnego na lata 2014-2015. Przedstawiono także aktualny stan wdrażania programu w kontekście założonych celów, wyniki międzynarodowego badania umiejętności uczniów oraz planowane działania na rzecz osób młodych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Posiedzeniu komitetu przewodniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

więcej
13-09-2013
wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski

XXVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

Stan negocjacji pakietu legislacyjnego dla polityki spójności 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz plany na lata 2013-2015 dotyczące wdrażania POKL, były tematami obrad Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki. Przewodniczył im wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.

więcej
20-06-2013
XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki w Krakowie

XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

Strategia zamknięcia Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz przyszłość Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 - to tylko niektóre tematy, o których rozmawiano podczas XXVI posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki, który odbywa się 20-21 czerwca 2013 r. w Krakowie.

więcej
12-04-2013
Spotkaniu przewodniczył wiceminister Paweł Orłowski

Komitet Monitorujący ocenił postępy w Programie Kapitał Ludzki

Ponad 5,9 mln osób w całej Polsce, czyli 15 proc. ludności kraju, otrzymało już wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Niemal wszystkie środki zostaną rozdysponowane do końca tego roku. Stan zaawansowania i osiągnięte efekty Programu Kapitał Ludzki oraz wnioski z przeprowadzonych badań – to tematy obrad Komitetu Monitorującego. Spotkaniu przewodniczył wiceminister Paweł Orłowski.

więcej
28-01-2013
XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

Przesunięcie łącznie 132 mln euro na wsparcie oddziałów przedszkolnych, aktywizację zawodową osób młodych, 50+ i niepełnosprawnych  oraz pomoc osobom zagrożonym zwolnieniami - to najważniejsza decyzja podjęta podczas XXIV posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki. Spotkanie, któremu przewodniczył wiceminister Paweł Orłowski odbyło się  25 stycznia 2013 r. w Warszawie.

więcej
07-12-2012
Co nowego w Programie Kapitał Ludzki? Obradował Komitet Monitorujący

Co nowego w Programie Kapitał Ludzki? Obradował Komitet Monitorujący

Efekty wsparcia ze środków unijnych dla przedszkoli, przyszłość Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz aktualny stan wdrażania Programu Kapitał Ludzki – to tylko niektóre tematy, o których rozmawiano podczas XXIII posiedzenia Komitetu Monitorującego program. Obradom przewodniczył wiceminister Paweł Orłowski.

więcej
21-09-2012
XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

19-20 września 2012 r. w Częstochowie odbyło się dwudzieste drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki (KM PO KL), któremu przewodniczył wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski. Najważniejszym punktem posiedzenia była dyskusja dotycząca projektów Planów działania na 2013 r., w tym założeń i rekomendacji dla realizacji komponentu centralnego i regionalnego w 2013 r. oraz harmonogramu dalszych prac  nad przyjmowaniem Planów Działań na 2013 r.

więcej
strona:123...3idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska