Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

 

Instytucja Pośrednicząca II Stopnia 

Instytucja Pośrednicząca może przekazać część swoich obowiązków Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

 


Zadania powierzone Instytucjom Pośredniczącym II stopnia (wdrażającym) mogą dotyczyć m.in.:

  • przyjmowania wniosków o dofinansowanie od beneficjentów,
  • dokonywania wyboru projektów do współfinansowania i podpisywania umów z beneficjentami,
  • przedkładania informacji na temat wydatków do Instytucji Pośredniczących,
  • monitorowania realizacji poszczególnych projektów,
  • weryfikacji wykorzystania środków przez beneficjentów (m.in. poprzez kontrole w siedzibie beneficjenta),
  • przygotowania sprawozdań z realizacji zadań jej powierzonych,
  • przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektów przez 3 lata od daty zamknięcia Programu

 

 


 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska