Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


12-05-2014

Znamy termin zamknięcia konkursu otwartego nr 7/POKL/9.1.1/2013 w województwie warmińsko-mazurskim

Kategoria: Wiadomości , Nabór wniosków | Dotyczy: Kapitał Ludzki

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż z dniem 20 maja 2014 r. zamyka konkurs otwaty nr 7/POKL/9.1.1/2013 w ramach ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki.

Powodem zamknięcia konkursu jest brak zasadności rozpoczęcia kolejnej tury naboru wniosków z uwagi na brak możliwości spełnienia przez Wnioskodawców szczegółowego kryterium dostępu nr 2 „Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 1 rok kalendarzowy, maksymalnie do 30 czerwca 2015 roku (dotyczy 1 i 2 typu operacji)“.

Kwota pozostająca do wydatkowania w wysokości 1 868 650,20 zł zostanie realokowana w ramach innych działań Programu Kapitał Ludzki .


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska