Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


08-06-2010

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Programu Kapitał Ludzki

Kategoria: Wiadomości , Nabór wniosków | Dotyczy: Kapitał Ludzki

W terminie od 31 maja do 30 lipca 2010 r. Urząd Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów innowacyjnych w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Programu Kapitał Ludzki.

 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Program Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne  zgodne z tematem:
Poszukiwanie skutecznych metod zapewniania trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej

konkurs zamknięty nr 01/POKL/7.4/I/2010

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od  31 maja 2010 r. do  30 lipca 2010 r.

Miejsce składania wniosków: 

poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15.00

na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
tel.: 58 326 81 90  fax: 58 326 81 93
lub
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Kancelaria Ogólna
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków:  Osobiście, kurierem lub pocztą.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie mogą ubiegać się ww. podmioty, które spełniają kryteria określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach POKL oraz dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie będą mogły uzyskać następujące typy projektów:

Projekty innowacyjne zgodne z tematem:

„Poszukiwanie skutecznych metod zapewniania trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Informacje szczegółowe dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zawarte są w ogłoszeniu „internetowym” o konkursie oraz w dokumentacji konkursowej na stronie: www.defs.woj-pomorskie.pl 

Wzór umowy o dofinansowanie:  
Inne ważne informacje
Ważne informacje:   

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pod numerem telefonu:
 
58 32 68 221  

e-mail: defs@woj-pomorskie.pl 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska