Menu

Bieżący katalog: Konkursy, terminy

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Nabór wniosków

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


02-04-2014

Znamy termin zawieszenia konkursu otwartego dla Działania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dniem 9 kwietnia 2014 r. zawiesi konkurs otwarty nr 7/POKL/9.1.1/2013 w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:

do 9 kwietnia 2014 r.

w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1, II piętro, pokój 303.

 

Informacje o konkursie znajdują się w zakładce Nabór wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów w województwie warmińsko-mazurskim odnajdą Państwo na stronie www.efs.warmia.mazury.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego