Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


06-04-2010

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim

Kategoria: Nabór wniosków | Dotyczy: Kapitał Ludzki

W terminie od 31 marca 2010 r. do 14 maja 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki.

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Programu Kapitał Ludzki

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:   

od 31 marca 2010 r. do 14 maja 2010 r. 
godz. 7.30 - 15.30

Miejsce składania wniosków: 

Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (pokój nr 2, VII piętro)
ul. Szosa Chełmińska 30/32 - w godzinach pracy Urzędu.

Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu - Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Sposób składania wniosków:  Osobiście, kurierem lub pocztą.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy, osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), przy czym oznacza to także wykluczenie z postępowania podmiotów wyłączonych na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie:
  • Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno - informacyjne,
  • Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.
Niezbędne dokumenty
Dokumentacja konkursowa: 

Wnioski należy opracować na podstawie Dokumentacji Konkursowej, która wraz z ogłoszeniem o konkursie jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Toruniu oraz na stronie internetowej www.wup.torun.pl/pokl 

Inne ważne informacje
Ważne informacje:   

Dodatkowe informacje na temat ogłaszanego konkursu można uzyskać w siedzibie WUP w Toruniu
w Oddziale ds. Informacji i Promocji (V piętro)
ul. Szosa Chełmińska 28,
tel. (56) 657-41-30 oraz

w Oddziale Promocji Przedsiębiorczości i Aktywizacji Obszarów Wiejskich
(VII piętro)
ul. Szosa Chełmińska 30/32
tel. (56) 622-86-00, wew. 274 i 303.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska