Menu


Wytyczne szczegółowe - obowiązujące 
07-04-2014

Rodzaj dokumentuTekst aktualny jednolityData obowiązywaniaZakres zmian

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie
 (711 KB)
od 1 maja 2014 r.

Zestawienie uwag z konsultacji Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (444 KB)

Zestawienie wprowadzonych zmian Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (56 KB)

Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 

Pobierz plik  (232 KB)
24.08.2012 r.

Zestawienie uwag Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (105 KB)

Zakres zmian Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (15 KB)