Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-08-2013

Trwają konsultacje Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Trwają konsultacje drugiej wersji Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) wraz z Prognozą Odziaływania na środowisko oraz Projektu Uszczegółowienia RPO WSL 2014-2020.

2 września 2013 r. zostanie zaprezentowana II wersja Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wraz z Projektem Uszczegółowienia RPO WSL 2014-2020 w zakresie obszarów wsparcia dla przedsiębiorców. W ramach konferencji zostaną przedstawione dotychczasowe doświadczenia instytucji wdrażających, instrumenty dla przedsiębiorców w regionie oraz założenia do Programu Inteligentny Rozwój.

Natomiast 4 września 2013 r. w Katowicach zostanie omówiona druga wersja Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Zaprezentowane zostaną również projekty dokumentu Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja będzie również transmistowana "na żywo" na stronie rpo.slaskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Dodatkowo do 9 września 2013 r. trwają konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Uwagi do dokumentów w ramach prowadzonych konsultacji należy zgłaszać poprzez formularze elektroniczne:

Szczegóły dot. spotkań konsultacyjnych w województwie śląskim można znaleźć na stronach Wydziału EFS i RR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska