Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-11-2014

Konsultacje formalne Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Rozpoczęły się konsultacje projektu Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy (FP) w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Dokument został opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pełniące rolę koordynującą wykorzystanie środków EFS w Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wytyczne przekazane do Państwa opinii określają warunki i procedury realizacji projektów powiatowych urzędów pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w perspektywie finansowej 2014-2020, dla których źródłem finansowania jest FP.

Uwagi do Wytycznych należy zgłaszać wyłącznie na załączonym formularzu przekazując na adres e-mail: Marta.Czarniak@mir.gov.pl w terminie do 14 grudnia 2014 r.

Pobierz pliki

Uwagi przekazane po terminie lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska