Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-03-2013

Konsultacje społeczne projektu zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki przekazuje do konsultacji społecznych zmodyfikowane Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • obowiązku publikacji zapytania ofertowego na dedykowanej stronie internetowej, przy czym w Wytycznych dopuszczono możliwość wprowadzenia tej strony w życie w drodze komunikatu Ministra Rozwoju Regionalnego,
  • końcowego wniosku o płatność,
  • limitu cross-financingu w Poddziałaniu 9.1.1.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać wyłącznie na załączonym formularzu Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (29 KB) w terminie do 18 kwietnia 2013 r. na adres: monika.listwon@mrr.gov.pl. Poniżej znajduje się wersja elektroniczna projektu zmian Wytycznych oraz tekst ujednolicony dokumentu - w celach informacyjnych.

Pobierz pliki:
Wytyczne - planowane zmiany Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (1,2 MB)
Wytyczne - jednolity tekst do konsultacji Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (395 KB)

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska