Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


26-03-2013

Konsultacje projektu dokumentu Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych w ramach Poddziałania 9.1.1, Programu Kapitał Ludzki

Informujemy, że do 5 kwietnia 2013 r. będą trwały konsultacje projektu nowego dokumentu pn. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Poddziałania 9.1.1, Programu Kapitał Ludzki (PO KL).  

Dokument ten stanowić będzie część Systemu realizacji Programu Kapitał Ludzki (PO KL) i określać będzie zasady realizacji projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać w wersji elektronicznej na załączonym formularzu na adres e-mail: beata.wernio@mrr.gov.pl w terminie do 5 kwietnia 2013 r. 

Pobierz pliki:

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska