Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


20-11-2012

Konsultacje nowej wersji Zasad kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki

Do 3 grudnia 2012 r. trwają konsultacje projektu nowej wersji Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • wprowadzenia zasad przeprowadzania kontroli trwałości projektu/rezultatu;

  • uszczegółowienia zapisów odnośnie weryfikacji prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem oraz/lub na podstawie stawek jednostkowych;

  • uszczegółowienia zapisów dotyczących przeprowadzania kontroli po zakończeniu realizacji projektu;

  • zmiany terminu na przekazanie Informacji Pokontrolnej do jednostki kontrolowanej;

  • zmiany wzoru list sprawdzających do kontroli na miejscu w celu zwiększenia efektywności kontroli i wzmocnienia nadzoru nad jednostkami kontrolowanymi.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do 3 grudnia 2012 r., wyłącznie na załączonym formularzu na adres e-mail: Marta.Cyrulska-Nowicka@mrr.gov.pl.

Pobierz pliki:

Zasady kontroli PO KL Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1 MB)

Formularz do zgłaszania uwag Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (44 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska