Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


15-05-2014

Konsultacje "Białej Księgi wsparcia partycypacji publicznej w Polsce"

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza wraz z partnerami projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" konsultacje "Białej Księgi wsparcia partycypacji publicznej w Polsce".

Biała Księga partycypacji publicznej jest kluczowym produktem projektu systemowego realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL) w latach 2009-2014. Jej celem jest wskazanie najefektywniejszego sposobu wspierania rozwoju partycypacji publicznej w Polsce. System wspierania partycypacji zaproponowany w Białej Księdze zakłada współpracę właściwych instytucji publicznych na szczeblu centralnym oraz przewiduje zaangażowanie samorządów wszystkich szczebli, ich związków, a także aktywnych w tym obszarze organizacji pozarządowych.

Uwagi i propozycje do Białej Księgi należy zgłaszać w terminie do 30 maja 2014 r. na formularzu dostępnym na stronie projektu „Decydujmy razem” Link prowadzi do serwisu zewnętrznego


Pobierz pliki:

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska