Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-12-2013

Aktualizacja "Zasad wdrażania projektów instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL"

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji projektu zmienionych "Zasad wdrażania projektów instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL".

Zmiana Zasad wynika przede wszystkim z konieczności wdrożenia rekomendacji Komisji Europejskiej z przeprowadzonego przez nią w 2012 r. audytu projektów instrumentów inżynierii finansowej.

Dodatkowo, w związku z wprowadzonym przez Komisję Europejską, a nie będącym wynikiem ww. audytu, obowiązkiem szczegółowego sprawozdawania z instrumentów inżynierii finansowej, wprowadzono zapisy zobowiązujące Instytucje Pośredniczące/Instytucje Wdrażające (Instytucje Pośredniczące 2 stopnia) do sporządzania sprawozdań w tym zakresie (są przekazywane wraz ze sprawozdaniem rocznym z realizacji Działania oraz Priorytetu).

Ponadto, na prośbę instytucji nadzorujących wdrażanie projektów instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Kapitał Ludzki opracowano zalecenia dotyczące sporządzania informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność dla ww. projektów.

Uwagi można zgłaszać wyłącznie na załączonym formularzu do 13 grudnia 2013 r. na adres e-mail: igor.kamienski@mir.gov.pl.


Pobierz pliki:

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska