Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


27-12-2013

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Od 1 stycznia 2014 r. będzie obowiązywać znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 grudnia 2013 r. Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostanie opublikowany w Monitorze Polskim.

Zakres zmian wprowadzony w SzOP obejmuje:

  • zmiany w zapisach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie związane z wprowadzeniem działań dedykowanych zwalnianym pracownikom sektora oświaty, 
  • inne zmiany wynikające z interpretacji IZ PO KL, wydanych w związku ze zgłaszanymi przez regionalne Instytucje Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II problemami (w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 i Poddziałanie 9.6.1),
  • zmiany finansowe polegające na dostosowaniu tabel finansowych do realokacji zatwierdzonych przez Radę Ministrów 4 grudnia br., 
  • inne zmiany doprecyzowujące i porządkujące dotychczasowe zapisy SzOP.

Pobierz plik:

zestawienie uwag z konsultacji Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (279 KB)

 

Zobacz więcej:

nowa wersja dokumentu dostępna jest w zakładce Dokumenty i wytyczne

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska