Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


27-12-2013

Nowa wersja Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki

23 grudnia 2013 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą następujących zagadnień:

  1. uwzględnienia w zapisach przedmiotowego dokumentu regulacji wynikających z interpretacji Instytucji Zarządzającej PO KL z 18 października 2013 r. (znak: DZF-I-82203-69-BP/13) dotyczącej wskazanych w Załączniku nr 4 maksymalnych wartości kategorii wydatków, poprzez wskazanie, iż wartość ,,dla nie więcej niż 4 oddziałów” dotyczy oddziałów zlokalizowanych w jednej szkole, a nie w projekcie,

  2. rozszerzenie zakresu wsparcia w przypadku wyposażenia kuchni poprzez umożliwienie skorzystania ze środków oddziałom przedszkolnym, które wcześniej zapewniały żywienie lub dożywianie, zgodnie z interpretacją IZ PO KL z 23 października 2013 r. (znak: DZF-IV-82252-420-MU/13).

Zapisy nowej wersji Zasad będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

Pobierz plik:

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (553 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska