Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


25-02-2015

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia zmian w Programie Kapitał Ludzki

13 stycznia 2015 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone w Programie Kapitał Ludzki. Decyzja Komisji zamyka rozpoczęty w I połowie 2014 r. proces zmiany Programu, w ramach którego dokonano przesunięć finansowych pomiędzy priorytetami.

Podstawą dla dokonania zaproponowanych przez Instytucję Zarządzającą Programem Kapitał Ludzki (IZ PO KL) realokacji była szczegółowa analiza wdrażania poszczególnych priorytetów, na podstawie której zidentyfikowane zostały oszczędności w ramach projektów realizowanych w poszczególnych priorytetach komponentu centralnego PO KL. Środki te przeznaczono na dodatkowe wsparcie działań z zakresu aktywizacji zawodowej osób młodych.

Przed przekazaniem Programu do Komisji Europejskiej, projekt zmian został skonsultowany z przedstawicielami wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację PO KL na szczeblu centralnym (właściwe resorty i agendy rządowe) i regionalnym (samorząd województwa), jak również z partnerami społeczno-gospodarczymi i przedstawicielami środowisk pozarządowych.

Dokument jest dostępny w zakładce Prawo i dokumenty.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska