Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

10-02-2014

Plany działań

Kategoria: Dokumenty | Dotyczy: Kapitał Ludzki

Plany działań Programu Kapitał Ludzki

Obowiązek przygotowania Planu działania wynika z Systemu realizacji Programu, opracowanego przez Instytucję Zarządzającą PO KL na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Plan działania jest dokumentem planistycznym i operacyjnym, ma również charakter informacyjny. Jest on w szczególności skierowany do opinii publicznej i potencjalnych beneficjentów Programu Kapitał Ludzki.

Ma on na celu przedstawienie, w ujęciu rocznym m.in. preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów systemowych i konkursowych oraz zasad i terminów wyboru projektów. Przygotowywany jest przez Instytucję Pośredniczącą na okres jednego roku, dla każdego priorytetu osobno.

Poniżej zamieszczamy wszystkie Plany działań zarówno dla komponentu centralnego jak i regionalnego Programu Kapitał Ludzki.

 

Plany działań komponentu centralnego:

Plany działania na 2013 rok:

Priorytet I: Zatrudnienie i integracja Społeczna
Plan działania dla Priorytetu I (671 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Plan działania dla Priorytetu II (923 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 

Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty

Plan działania dla Priorytetu III
 (740 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 

Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe
Plan działania dla Priorytetu IV (466 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 

Priorytet V: Dobre rządzenie
Plan działania dla Priorytetu V (476 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym okniePlany działania na 2012 rok:

Priorytet I: Zatrudnienie i integracja Społeczna
Plan działania dla Priorytetu I (708 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Plan działania dla Priorytetu II (925 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 

Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty

Plan działania dla Priorytetu III 
(623 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 

Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe
Plan działania dla Priorytetu IV (517 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 

Priorytet V: Dobre rządzenie
Plan działania dla Priorytetu V (901 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

 

Plany działania na 2011 rok:

Priorytet I: Zatrudnienie i integracja Społeczna
Plan działania dla Priorytetu I (1 MB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Plan działania dla Priorytetu II (1,50 MB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 

Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty

Plan działania dla Priorytetu III
 (614 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 

Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe

Plan działania dla Priorytetu IV (309 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 

Priorytet V: Dobre rządzenie
Plan działania dla Priorytetu V (1,04 MB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie


 

Plany działania na 2010 rok:

Priorytet I: Zatrudnienie i integracja Społeczna

Plan działania dla Priorytetu I (1,77 MB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Plan działania dla Priorytetu II
 (1,54 MB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty
Plan działania dla Priorytetu III (472 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe
Plan działania dla Priorytetu IV (400 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

Priorytet V: Dobre rządzenie
Plan działania dla Priorytetu V (769 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie 

 

Plany działania na 2009 rok:

Priorytet I: Zatrudnienie i integracja Społeczna
Plan Działania dla Priorytetu I Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Plan Działania dla Priorytetu II Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty
Plan Działania dla Priorytetu III Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe

Plan Działania dla Priorytetu IV Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

Priorytet V: Dobre rządzenie
Plan Działania dla Priorytetu V Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

 

Plany działania na 2008 rok:

Priorytet I: Zatrudnienie i integracja Społeczna
Plan działania dla Priorytetu I Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Plan działania dla Priorytetu II Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty
Plan działania dla Priorytetu III Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe
Plan działania dla Priorytetu IV Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

Priorytet V: Dobre rządzenie
Plan działania dla Priorytetu V Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

Plany działań komponentu regionalnego:Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska