Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


24-04-2013

Dokumenty archiwalne

 

Poniżej będą zamieszczane wszystkie archiwalne wersje dokumentów programowych dotyczących Programu Kapitał Ludzki:

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013
  Pobierz plik (wersja polska) (2,69 KB) 


Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 24 kwietnia do 30 czerwca 2013 r.
  Pobierz plik (2,19 MB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia do 23 kwietnia 2013 r.

  Pobierz plik (2,20 MB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012r.

  Pobierz plik (2,17 MB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

  Pobierz plik - wersja polska (2,16 MB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

  Pobierz plik - wersja polska (2,02 MB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

 • Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - wersja obowiązująca od 1 czerwca 2009 r. do 1 czerwca 2010 r.
  Pobierz plik - wersja polska (1,99 MB)
  Pobierz plik - wersja angielska (1,68 MB)


Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL


 • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja, która obowiązywała od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wraz z aktualizacjami wprowadzonymi w marcu i lipcu 2012 r.
  Pobierz plik (2,12 MB) Plik w formacie PDF

 • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
  Pobierz plik (1,96 MB)

 • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
  Pobierz plik (1,69 MB) Plik w formacie PDF

 • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki - wersja z 24 sierpnia 2009 r.
  Pobierz plik (1,80 MB) Plik w formacie PDF

 • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z naniesioną erratą, wersja z 1 grudnia 2008 r.
  Pobierz plik 

Zasady finansowania PO KL

 • Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki - wersja, która obowiązywała od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wraz z erratą
  Pobierz plik (1,60 MB) Plik w formacie PDF

  Errata do dokumentu
  Pobierz plik (751 KB) Plik w formacie PDF


 • Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
  Pobierz plik (10,2 MB)

 • Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. z naniesioną erratą

  Pobierz plik (936 KB) Plik w formacie PDF

 • Zasady finansowania PO KL - wersja z 25 marca 2009 r.

  Pobierz plik (6,8 MB) Plik w formacie PDF

 • Zasady finansowania PO KL - wersja z 15 września 2008 r.

  Pobierz plik Plik w formacie PDF

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej


 • Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja, która obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

  Pobierz plik (384 KB)  

 • Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej - wersja, która obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. po erracie z dnia 10 stycznia 2012 r.

  Pobierz plik (650 KB) Plik w formacie PDF

  Errata do dokumentu z dnia 10 stycznia 2012 r.

  Pobierz plik (31,1 KB) Plik w formacie PDF

 • Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej - wersja obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
  Pobierz plik (626 KB) Plik w formacie PDF

 • Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej - wersja obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
  Pobierz plik (626 KB) Plik w formacie PDF

 • Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej - wersja z 9 marca 2009 r.
  Pobierz plik (597 KB) Plik w formacie PDF

 • Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, wersja z 4 grudnia 2008 r.
  Pobierz plik 

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 • Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. do 4 grudnia 2013 r.

Pobierz plik (472 KB)

 • Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

  Pobierz plik (1,48 MB)


 • Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

  Pobierz plik (414 KB)

 • Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja z 5 stycznia 2008 r.

  Pobierz plik (392 KB)

Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w PO KL

 • Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w PO KL - wersja, która obowiązywała do 31 grudnia 2012 r.

  Pobierz plik (1,92 MB)  
 • Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w PO KL - wersja obowiązująca d 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

  Pobierz plik (3,1 MB) Plik w formacie PDF

 • Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w PO KL, wersja ze stycznia 2008 r.

  Pobierz plik 

Zasady realizacji pomocy technicznej w ramach PO KL

 • Zasady realizacji pomocy technicznej w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. - do 14 lipca 2013 r.
  Pobierz plik (1,05 MB) Plik w formacie PDF 

 • Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja, która obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

  Pobierz plik (415 KB)  

 • Zasady realizacji pomocy technicznej w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

  Pobierz plik (1,1 MB)

 • Zasady realizacji pomocy technicznej w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
  Pobierz plik (1 MB) Plik w formacie PDF

 • Zasady realizacji pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja z 5 lutego 2009 r.
  Pobierz plik (1 MB)

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucje Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

  Pobierz plik (424 KB)

 • Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucje Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

  Pobierz plik (1,48 MB)


Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL


Zasady kontroli Programu Kapitał Ludzki

 

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach PO KL


Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL

 • Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL wersja obowiązująca do 31 grudnia 2010 r.

  Pobierz plik (3,03 MB)


Zasady systemu sprawozdawczości w ramach PO KL

 • Zasady systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki - wersja, która obowiązywała do 31 grudnia 2012 r.
  Pobierz plik (6,89 MB) 

 • Zasady systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia do  31 grudnia 2011 r.
  Pobierz plik (794 KB)


  Errata do dokumentu
  Pobierz plik (27 KB) 
Załączniki do Zasad systemu sprawozdawczości w PO KL:
 
 • Informacja kwartalna z realizacji PO KL - wersja obowiązująca do 31 grudnia 2012 r.

  Pobierz plik (868 KB) 

  Pobierz plik (62 KB) Pobierz plik


 • Informacja kwartalna z realizacji PO KL - wersja obowiązująca do 31 grudnia 2011 r.
Pobierz plik (782 KB) 
 • Sprawozdanie/korekta sprawozdania z realizacji Priorytetu/Priorytetów w ramach PO KL - wersja obowiązująca do 31 grudnia 2012 r.
  Pobierz plik (904 KB) 


 • Sprawozdanie/korekta sprawozdania z realizacji Priorytetu/Priorytetów w ramach PO KL - wersja obowiązująca do 31 grudnia 2011 r.
  Pobierz plik (916 KB)

 • Załączniki do sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL - wersja obowiązująca do 31 grudnia 2012 r.

  Pobierz plik (279 KB) Pobierz plik

 • Załączniki do sprawozdania z realizacji Priorytetu w ramach PO KL - wersja obowiązująca do 31 grudnia 2012 r. 

  Pobierz plik (346 KB)  Pobierz plik

 • Załączniki do sprawozdania z realizacji Priorytetu w ramach PO KL - wersja obowiązują do 31 grudnia 2011 r.

  Pobierz plik (219 KB) Pobierz plik

 • Sprawozdanie/korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL - wersja obowiązująca do 31 grudnia 2012 r.

  Pobierz plik (904 KB)   


 • Sprawozdanie/korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL - wersja obowiązująca do 31 grudnia 2011 r.
  Pobierz plik (910 KB)   

 • Załączniki do sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL - wersja obowiązująca do 31 grudnia 2011 r.
  Pobierz plik (152 KB) Pobierz plik

 • Wzór listy sprawdzającej do sprawozdania z realizacji Działania - wersja obowiązująca do 31 grudnia 2012 r.

  Pobierz plik (61 KB) 
 • Wzór listy sprawdzającej do sprawozdania z realizacji Działania - wersja obowiązująca do 31 grudnia 2011 r.
  Pobierz plik (61 KB)

 • Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność - wersja obowiązująca do 31 grudnia 2011 r.
  Pobierz plik (136 KB) Pobierz plik
 • Podręcznik wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja, która obowiązywała do 31 grudnia 2012 r.

  Pobierz plik (1,42 MB)  • Podręcznik wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

  Pobierz plik (1,32 MB)
   
 • Zasady systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 6 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

  Pobierz plik (808 KB)


  Errata do Zasad systemu sprawozdawczości PO KL
  Pobierz plik (38 KB)

 • Załączniki do Zasad systemu sprawozdawczości PO KL:

  Informacja miesięczna z realizacji PO KL
  Pobierz plik - część I (767 KB)
  Pobierz plik - część II (36,5 KB) Pobierz plik


  Sprawozdanie/korekta sprawozdania z realizacji Priorytetu/Priorytetów w ramach PO KL

  Pobierz plik (881 KB)


  Załączniki do sprawozdania z realizacji Priorytetu w ramach PO KL
  Pobierz plik 
  (183 KB) Pobierz plik


  Wzór listy sprawdzającej do sprawozdania z realizacji Priorytetu w ramach PO KL - wersja obowiązująca do 31 grudnia 2012 r.

  Pobierz plik (66,6 KB) 


  Wzór listy sprawdzającej do sprawozdania z realizacji Priorytetu w ramach PO KL
  Pobierz plik (52,8 KB)


  Sprawozdanie/korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL
  Pobierz plik (858 KB)  


  Załączniki do sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL
  Pobierz plik (152 KB) Pobierz plik


  Wzór listy sprawdzającej do sprawozdania z realizacji Działania
  Pobierz plik (49,2 KB)


  Wniosek o płatność
  Pobierz plik (826 KB) 


  Załącznik nr 1 do wniosku o płatność
  Pobierz plik (23,5 KB) Pobierz plik

  Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność - wersja obowiązująca do 31 grudnia 2012 r.

  Pobierz plik (247 KB)  Pobierz plik  Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność uwzględniający zmianę wprowadzoną erratą
  Pobierz plik (125 KB) Pobierz plik

 • Zasady  systemu sprawozdawczości w ramach PO KL - wersja z grudnia 2008 r.

  Pobierz plik (169 KB)

Plan komunikacji PO KL

 • Plan komunikacji PO KL - wersja obowiązują od 5 sierpnia 2009 r. do 6 grudnia 2011 r.

  Pobierz plik (485 KB) Plik w formacie PDF

 

 

 
 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska