Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


09-03-2015

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego

Celem opracowań było dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego oraz trendów rozwojowych na rzecz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych w regionalnych dokumentach o charakterze strategiczno-operacyjnym.

 

Karta informacyjna badania

Tytuł badania Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego.
Podmiot zlecający badanie Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Wykonawca badania     Opracowanie własne
Obszar badania     Priorytet: VIII Działanie: 8.1 Poddziałanie: 8.1.4
Czas realizacji badania      Data rozpoczęcia: 2010 r. Data zakończenia: 2011 r.
Kwota badania     n.d
Główny cel badania    

Celem opracowań było dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego oraz trendów rozwojowych na rzecz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych w regionalnych dokumentach o charakterze strategiczno-operacyjnym. W opracowaniach wykorzystano najbardziej aktualne dane społeczno-gospodarcze, w przypadku analizy trendów zastosowano ujęcie kilkuletnie.

 Uwagi    

 

 

Pobierz plik:

 

Powrót do listy projektów

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska