Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


11-03-2015

Prognoza społeczno – gospodarcza dla województwa opolskiego do 2020 roku. Scenariusze rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Celem analizy było dostarczenie wiedzy z zakresu aktualnej i prognozowanej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy, realizacji celów Strategii Europa 2020.

Karta informacyjna badania

Tytuł badania Prognoza społeczno – gospodarcza dla województwa opolskiego do 2020 roku. Scenariusze rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy.
Podmiot zlecający badanie Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Wykonawca badania     ASM Centrum Badan i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Obszar badania     Priorytet: VIII Działanie: 8.1 Poddziałanie: 8.1.4
Czas realizacji badania      Data rozpoczęcia: 2011 r. Data zakończenia: 2011 r.
Kwota badania     72 065,70 złotych brutto
Główny cel badania    

Celem analizy było dostarczenie wiedzy z zakresu aktualnej i prognozowanej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy, realizacji celów Strategii Europa 2020 oraz wypracowanie autorskich propozycji rekomendacji dla prowadzenia polityki rozwoju w kontekście procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego i innych dokumentów o charakterze strategiczno-operacyjnym, w tym dotyczących rynku pracy. Analizie podlegało kilkadziesiąt zmiennych opisujących rozwój społeczno-gospodarczy województwa opolskiego, dla których wypracowane zostały prognozy do 2020 roku.

 Uwagi    

 

 

Pobierz plik:

Powrót do listy projektów

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska