Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


09-03-2015

Kapitał zagraniczny w województwie opolskim - analiza ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu rynku pracy

Głównym celem analiz było dostarczenie kompleksowej informacji na temat spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim oraz ich wpływu na regionalny rynek pracy.

Karta informacyjna badania

Tytuł badania Kapitał zagraniczny w województwie opolskim - analiza ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu rynku pracy.
Podmiot zlecający badanie Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Wykonawca badania     Opracowanie własne
Obszar badania     Priorytet: VIII Działanie: 8.1 Poddziałanie: 8.1.4
Czas realizacji badania      Data rozpoczęcia: 2010 r. Data zakończenia: 2014 r.
Kwota badania     n.d
Główny cel badania    

Głównym celem analiz było dostarczenie kompleksowej informacji na temat spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim oraz ich wpływu na regionalny rynek pracy. Cele szczegółowe analiz dotyczyły:
• uzyskania aktualnej informacji na temat liczby spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz wartości zaangażowanego kapitału w regionie z uwzględnieniem kraju pochodzenia kapitału oraz sekcji i działów PKD,
• oceny wpływu kapitału zagranicznego na rynek pracy w województwie opolskim na podstawie liczby pracujących, wartości wynagrodzeń i potencjału rozwojowego podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.

 Uwagi    

 

 

Pobierz plik:

Powrót do listy projektów

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska