Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


09-03-2015

Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w obszarach kluczowo istotnych dla rozwoju województwa opolskiego w kontekście rynku pracy

Celem miesięcznych analiz było dostarczenie informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej, w najważniejszych obszarach dla rozwoju województwa opolskiego, w kontekście rynku pracy.

Karta informacyjna badania

Tytuł badania

Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w obszarach kluczowo istotnych dla rozwoju województwa opolskiego w kontekście rynku pracy.

Podmiot zlecający badanie Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Wykonawca badania     Opracowanie własne
Obszar badania     Priorytet:VIII Działanie: 8.1 Poddziałanie: 8.1.4
Czas realizacji badania      Data rozpoczęcia: 2010 r. Data zakończenia: 2012 r.
Kwota badania     n.d
Główny cel badania    

Celem miesięcznych analiz było dostarczenie informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej, w najważniejszych obszarach dla rozwoju województwa opolskiego, w kontekście rynku pracy.  Analizy przedstawiają dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego, w szczególności dane dot.:
• produkcji przemysłowej w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób,
• produkcji budowlanej w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób,
• rynku pracy, w tym zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw powyżej 9 osób.

 Uwagi    

 

 

Pobierz plik:

Powrót do listy projektów

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska