Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


06-03-2015

Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni

Na podstawie przeprowadzonych badań wypracowane zostały rekomendacje w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego oraz pożądanych form współpracy sektora publicznego i prywatnego, m. in. na rzecz aktywizacji kapitału ludzkiego.

Karta informacyjna badania

Tytuł badania Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?
Podmiot zlecający badanie Stowarzyszenie Bezpieczny Konin
Wykonawca badania     Doradztwo Społeczne i Gospodarcze
Obszar badania     Priorytet: VIII Działanie: 8.1 Poddziałanie: 8.1.2
Czas realizacji badania      Data rozpoczęcia: maj 2009 r. Data zakończenia: październik 2009 r.
Kwota badania     n.d
Główny cel badania    

Celem badania było podniesienie konkurencyjności rynku lokalnego w celu zdynamizowania wzrostu gospodarczego. Na podstawie przeprowadzonych badań wypracowane zostały rekomendacje w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego oraz pożądanych form współpracy sektora publicznego i prywatnego, m. in. na rzecz aktywizacji kapitału ludzkiego.

 Uwagi    

 

 

Pobierz plik:

 

Powrót do listy projektów

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska