Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


13-03-2015

Pracujący w województwie opolskim w latach 2009-2012

W badaniu poddano analizie zmiany jakie zaszły na rynku pracy w latach 2009-2012, w tym w kontekście kryterium płci.

Karta informacyjna badania

Tytuł badania Pracujący w województwie opolskim w latach 2009-2012.
Podmiot zlecający badanie Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Wykonawca badania     Opracowanie własne
Obszar badania     Priorytet: VIII Działanie: 8.1 Poddziałanie: 8.1.4
Czas realizacji badania      Data rozpoczęcia: 2014 r. Data zakończenia: 2014 r.
Kwota badania     n.d
Główny cel badania    

Celem analizy było dostarczenie informacji z zakresu rynku pracy w województwie opolskim. Analizie poddano zmiany jakie zaszły na rynku pracy w latach 2009-2012, w tym w kontekście kryterium płci. Informacja dotyczy pracujących w gospodarce narodowej województwa opolskiego.

 Uwagi    

 

 

Pobierz plik:

 

Powrót do listy projektów

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska