Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


09-03-2015

Popyt na pracę w województwie opolskim

Głównym celem badania było wypracowanie mechanizmów zaradczych względem zidentyfikowanych problemów charakterystycznych dla opolskiego rynku pracy wraz z propozycjami wniosków do dokumentów strategicznych i planistycznych, opracowywanych na poziomie regionalnym.

Karta informacyjna badania

Tytuł badania Popyt na pracę w województwie opolskim.
Podmiot zlecający badanie Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Wykonawca badania     Opracowanie własne
Obszar badania     Priorytet: VIII Działanie: 8.1 Poddziałanie: 8.1.4
Czas realizacji badania      Data rozpoczęcia: 2010 r. Data zakończenia: 2014 r. 
Kwota badania     n.d
Główny cel badania    

Głównym celem badania było wypracowanie mechanizmów zaradczych względem zidentyfikowanych problemów charakterystycznych dla opolskiego rynku pracy wraz z propozycjami wniosków do dokumentów strategicznych i planistycznych, opracowywanych na poziomie regionalnym. Cele szczegółowe badania objęły następujące zagadnienia:
• identyfikacja i opis problemów charakteryzujących rynek pracy w województwie opolskim,
• określenie mechanizmów zaradczych względem zidentyfikowanych problemów opolskiego rynku pracy,
• sformułowanie propozycji wniosków możliwych do implementacji w strategicznych i planistycznych regionalnych dokumentach (głównie Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego).

 Uwagi    

 

 

Pobierz plik:

Powrót do listy projektów

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska