Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


13-03-2015

Mazowiecki barometr 2012. Prognozy makroekonomiczne

Celem badania było dostarczenie mazowieckim przedsiębiorcom informacji dotyczących perspektyw gospodarki polskiej oraz głównych partnerów handlowych Polski.

Karta informacyjna badania

Tytuł badania Mazowiecki barometr 2012. Prognozy makroekonomiczne.
Podmiot zlecający badanie Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Wykonawca badania     CASE-Doradcy Sp. z.o.o.
Obszar badania     Priorytet: VIII Działanie: 8.1 Poddziałanie: 8.1.2
Czas realizacji badania      Data rozpoczęcia: 25 maja 2012 r. Data zakończenia: 25 czerwca 2013 r.
Kwota badania     79 400,00 złotych brutto
Główny cel badania    

Dostarczenie mazowieckim przedsiębiorcom informacji dotyczących perspektyw gospodarki polskiej oraz głównych partnerów handlowych Polski. Analizy przygotowane na potrzeby projektu miały także cel edukacyjny – wskazanie, jak zmienne makroekonomiczne  (np. tempo wzrostu PKB) mogą wpływać na sytuację odbiorcy badania – głównie przedstawiciela sektora MŚP z Mazowsza.

 Uwagi    

 

 

Pobierz plik:

Powrót do listy projektów

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska