Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


09-03-2015

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej gmin województwa opolskiego. Dojazdy do pracy

Celem syntetycznych opracowań analitycznych było dostarczenie wiedzy na temat sytuacji społeczno-gospodarczej danej gminy województwa opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dojazdów do pracy.

Karta informacyjna badania

Tytuł badania Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej gmin województwa opolskiego. Dojazdy do pracy.
Podmiot zlecający badanie Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Wykonawca badania     Opracowanie własne
Obszar badania     Priorytet: VIII Działanie: 8.1 Poddziałanie: 8.1.4
Czas realizacji badania      Data rozpoczęcia: 2013 r. Data zakończenia: 2014 r.
Kwota badania    
Główny cel badania    

Celem syntetycznych opracowań analitycznych było dostarczenie wiedzy na temat sytuacji społeczno-gospodarczej danej gminy województwa opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dojazdów do pracy. Analiza opiera się na danych zawartych w rejestrach administracyjnych, pozyskanych przez statystykę publiczną na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 a udostępnionych w formie zagregowanej macierzy dojazdów. Dane obejmują podmioty o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

 Uwagi    

 

 

Pobierz plik:

Powrót do listy projektów

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska