Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


13-01-2015

Konferencja „Koordynacja działań z zakresu mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w Europie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020: efekty prac Ponadnarodowej Sieci ds. Mobilności.”

10 lutego 2015 r. w Marsylii, we Francji, odbędzie się konferencja, organizowana przez Ponadnarodową Sieć ds. Mobilności, dotycząca działań z zakresu mobilności ponadnarodowej finansowanych z EFS na rzecz młodych osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do podmiotów zajmujących się wspieraniem osób młodych na rynku pracy (instytucje rynku pracy, agencje zatrudnienia itp.), a także do instytucji zarządzających i wdrażających EFS w latach 2014-2020.

Celem konferencji jest zaprezentowanie efektów prac Europejskiej Sieci ds. Mobilności, finansowanej ze środków EFS, poprzez przedstawienie głównych założeń konkursu skoordynowanego na poziomie europejskim, dotyczącego działań z zakresu mobilności ponadnarodowej na rzecz osób młodych.

W trakcie konferencji poruszone zostaną między innymi kwestie wpływu mobilności ponadnarodowej na uczestników, jak również na regionalne rynki pracy (prezentacja case studies) czy korzyści z uczestniczenia w tego typu działaniach, skoordynowanych na poziomie Unii Europejskiej.

Rejestracja na konferencję jest możliwa poprzez wypełnienie formularza na stronie https://www.anmeldung.bmas.de Link prowadzi do serwisu zewnętrznego    (hasło: tln-mobility), w terminie do 31 stycznia 2015 r.

Pobierz pliki:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska