Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2015 r. informacje dotyczące Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 znajdziesz na stronie www.power.gov.pl.

 

13-01-2015

Konferencja „Koordynacja działań z zakresu mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w Europie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020: efekty prac Ponadnarodowej Sieci ds. Mobilności.”

10 lutego 2015 r. w Marsylii, we Francji, odbędzie się konferencja, organizowana przez Ponadnarodową Sieć ds. Mobilności, dotycząca działań z zakresu mobilności ponadnarodowej finansowanych z EFS na rzecz młodych osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

więcej
06-10-2014
Konferencja: 10 lat EFS w Polsce

10 lat Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Perspektywy na przyszłość

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) od 10 lat wspiera w naszym kraju rozwój zasobów ludzkich, zatrudnienie, integrację społeczną. Na programy dofinansowane z EFS przeznaczono prawie 14 mld euro (blisko 59 mld zł) i zrealizowano ponad 56 tys. projektów. Z pomocy skorzystało ponad 9 mln osób, czyli jedna czwarta wszystkich mieszkańców Polski. Dekadę realizacji projektów podsumowano podczas konferencji w Centrum Nauki Kopernik z udziałem wiceministra infrastruktury i rozwoju Pawła Orłowskiego.

więcej
16-01-2014
wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski

Zmiany demograficzne wyzwaniem dla polityki spójności

Problematyka starzenia się społeczeństwa oraz możliwości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, w celu łagodzenia skutków zachodzących przemian demograficznych była głównym tematem seminarium Pożądane kierunki interwencji polityk publicznych w kontekście przemian demograficznych w Polsce". Spotkanie, które odbyło się 14 stycznia 2014 r. w Warszawie, otworzył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

więcej
17-12-2013
Fundusze Europejskie dla osób 50+

Fundusze Europejskie dla osób 50+

W Programie Kapitał Ludzki przewidziano liczne formy wsparcia dla osób po 50 roku życia. Obejmują one usługi o charakterze aktywizacyjnym, edukacyjnym i społeczno-integracyjnym. Po 2013 r. działania te będą kontynuowane – poinformował wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski podczas konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych.

więcej
21-10-2013

Trwają konsultacje projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

15 października 2013 r. w Białymstoku odbyła się kolejna konferencja w ramach cyklu spotkań konsultacyjnych projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

więcej
11-10-2013

Trwa rejestracja zgłoszeń na konferencję w ramach spotkań konsultacyjnych projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) w Białymstoku

Jeszcze tylko do poniedziałku można zgłaszać się do udziału w konferencji w ramach cyklu spotkań konsultacyjnych projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), która odbędzie się 15 października 2013 r. w Białymstoku.

więcej
26-09-2013

Trwają konsultacje Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

24 września 2013 r. we Wrocławiu odbyła się druga konferencja w ramach cyklu spotkań konsultacyjnych, projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

więcej
06-02-2013
Europejski Fundusz Społeczny na rzecz równości płci

Europejski Fundusz Społeczny na rzecz równości płci

Doświadczenia płynące z realizacji projektów dotyczących równości płci oraz działania, które należy podjąć przygotowując przyszłe wsparcie to główne tematy, o których dyskutowali uczestnicy konferencji „Szanse i wyzwania dla równości szans płci w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020”. W spotkaniu uczestniczył wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska