Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2015 r. informacje dotyczące Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 znajdziesz na stronie www.power.gov.pl.

 

06-10-2014
Konferencja: 10 lat EFS w Polsce

10 lat Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Perspektywy na przyszłość

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) od 10 lat wspiera w naszym kraju rozwój zasobów ludzkich, zatrudnienie, integrację społeczną. Na programy dofinansowane z EFS przeznaczono prawie 14 mld euro (blisko 59 mld zł) i zrealizowano ponad 56 tys. projektów. Z pomocy skorzystało ponad 9 mln osób, czyli jedna czwarta wszystkich mieszkańców Polski. Dekadę realizacji projektów podsumowano podczas konferencji w Centrum Nauki Kopernik z udziałem wiceministra infrastruktury i rozwoju Pawła Orłowskiego.

więcej
13-05-2014

Konsultacje wytycznych dla projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy

Rozpoczęły się konsultacje zewnętrzne projektu wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020.

więcej
28-01-2014

Kryteria wpisu do Rejestru Usług Rozwojowych

W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi kształtu systemu zapewniania jakości usług rozwojowych w perspektywie 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zachęca do wypełnienia Ankiety w sprawie kryteriów wpisu podmiotów do Rejestru Usług Rozwojowych.

więcej
16-01-2014
wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski

Zmiany demograficzne wyzwaniem dla polityki spójności

Problematyka starzenia się społeczeństwa oraz możliwości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, w celu łagodzenia skutków zachodzących przemian demograficznych była głównym tematem seminarium Pożądane kierunki interwencji polityk publicznych w kontekście przemian demograficznych w Polsce". Spotkanie, które odbyło się 14 stycznia 2014 r. w Warszawie, otworzył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

więcej
26-11-2013
Wiceminister Paweł Orłowski podczas konferencji "Zasada partnerstwa w krajach V4 - dobre praktyki"

O istocie partnerstwa

Realizacja zasady partnerstwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4), miejsce polskich organizacji pozarządowych w europejskiej sieci współpracy, dalsze etapy programowania nowej perspektywy - to główne tematy konferencji „Zasada partnerstwa w krajach V4 - dobre praktyki”. O konsultacjach społecznych dokumentów na nową perspektywę mówił wiceminister Paweł Orłowski.

więcej
14-11-2013
Zdecyduj się na innowację!

Zdecyduj się na innowację!

Upowszechnienie informacji o nowych rozwiązaniach wypracowanych w ramach współfinansowanych z Programu Kapitał Ludzki projektów, wręczenie nagród i wyróżnień w I edycji konkursu „Regaty Rozwoju. Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej POKL 2007-2013”, były najważniejszymi wydarzeniami konferencji „Zdecyduj się na innowację!”. – Innowacje społeczne dają szanse spojrzenia w niestandardowy sposób na typowe problemy i poszukiwania nowych metod ich rozwiązywania. Bez nich nie było i nie będzie możliwości realizacji wyzwań stojących przed Polską i Europą – powiedział uczestniczący w spotkaniu wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.

więcej
31-10-2013

Lepsza jakość wsparcia z EFS dla rynku pracy i edukacji

W latach 2014-2020 znacznie zmieni się sposób inwestowania funduszy unijnych w kapitał ludzki. System finansowania szkoleń będzie w większym stopniu oparty na potrzebach odbiorców wsparcia. Pojawią się również nowe rozwiązania, jak np. Rejestr Usług Rozwojowych. O tym jak środki z Europejskiego Funduszu Społecznego są i będą w przyszłej perspektywie inwestowane w zatrudnienie i rozwój gospodarczy mówił wiceminister Paweł Orłowski na konferencji w Słupsku poświęconej mobilności pracowniczej.

więcej
18-10-2013

Fundusze Europejskie na rzecz polskiej oświaty

- Europejski Fundusz Społeczny ogrywa kluczową rolę we wspieraniu rozwoju edukacji. Środki Programu Kapitał Ludzki przeznaczane są zarówno na zwiększanie jakości świadczonych usług edukacyjnych, jak i na działania bezpośrednio skierowane do uczniów, nauczycieli, studentów oraz osób chcących podnieść swoje kwalifikacje. W przyszłym budżecie, edukacja wciąż będzie jednym z głównych kierunków wsparcia - powiedział wiceminister Paweł Orłowski na konferencji Edukacja. Zmiana. Rozwój. Przyszłość. Innowacyjny Program „Umiem się uczyć”.

więcej
11-10-2013

Trwa rejestracja zgłoszeń na konferencję w ramach spotkań konsultacyjnych projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) w Białymstoku

Jeszcze tylko do poniedziałku można zgłaszać się do udziału w konferencji w ramach cyklu spotkań konsultacyjnych projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), która odbędzie się 15 października 2013 r. w Białymstoku.

więcej
26-09-2013

Trwają konsultacje Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

24 września 2013 r. we Wrocławiu odbyła się druga konferencja w ramach cyklu spotkań konsultacyjnych, projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

więcej
06-02-2013
Europejski Fundusz Społeczny na rzecz równości płci

Europejski Fundusz Społeczny na rzecz równości płci

Doświadczenia płynące z realizacji projektów dotyczących równości płci oraz działania, które należy podjąć przygotowując przyszłe wsparcie to główne tematy, o których dyskutowali uczestnicy konferencji „Szanse i wyzwania dla równości szans płci w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020”. W spotkaniu uczestniczył wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.

więcej
03-07-2012
O przyszłości Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku

O przyszłości Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku

Kontynuacja wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jego większa decentralizacja w budżecie 2014-2020 są tematem międzynarodowej konferencji: „Regionalne programy operacyjne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – scenariusze na przyszłość”. Spotkanie odbywa się 3-4 lipca 2012 r. w Gdańsku. O dotychczasowych efektach Programu Kapitał Ludzki oraz wsparciu z funduszy unijnych dla osób młodych mówił wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski podczas konferencji prasowej.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska