Menu

Bieżący katalog: Program na lata 2014-2020

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


15-10-2014

Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój

15 października 2014 r. ogłoszono nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Program Wiedza Edukacja Rozwój.

Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza uprawnione organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków i zastępców członków Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój. Zgłoszenia kandydatów można przesyłać do 29 października br. na adres: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl lub marta.szymczyk@mpips.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat wyborów dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego