Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-11-2014

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przesłany do Komisji Europejskiej

PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach. W programie, oprócz środków Europejskiego Funduszu Społecznego dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wsparcie programu będzie komplementarne do działań realizowanych na poziomie regionalnym. 28 listopada 2014 r., uzgodniony w toku rund negocjacyjnych Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oficjalnie przekazaliśmy Komisji Europejskiej za pomocą systemu SFC.

- Program nie będzie prostą kontynuacją Kapitału Ludzkiego 2007-2013, który skupiał wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego. W  latach 2014-2020 to regiony będą zarządzały większością środków EFS, z których finansowane będą przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom. Natomiast z pomocą PO WER realizowane będą reformy systemowe w obszarach takich jak zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukacja oraz zdrowie – podkreśla minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. Ponadto w ramach PO WER przewidziano wsparcie bezpośrednie, w przypadku którego koordynacja na poziomie krajowym może zapewnić wyższą efektywność. Wśród nich znajdą się takie zagadnienia jak: innowacje społeczne, szkolnictwo wyższe, wsparcie osób młodych.

Na realizację programu dostępna będzie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Pobierz plik:
Informacja prasowa nt. Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (490 KB) 

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska